Доступ до публічної інформації

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (в тому числі оновлені)

Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження голови районої ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) “11” серпня 2017 року №38 наказ управління фінансів Васильківської…

Читати

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік голови Рословичівської сільської ради Київської області Чубенко Віри Володимирівни.

Члени сім’ї: Шаповал В.М.-чоловік. Сукупний дохід  декларанта 7699,0 грн., членів сім’ї – 22928,60 грн.. Майно декларанта: житловий будинок площею 96,5 кв.м., земельні ділянки: 9798,5 кв.м., 1251,0 кв.м., 4211,0 кв.м., 1250,0 кв.м., 1474,0 кв.м.,1276,0 кв.м.. Майно…


Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік голови Васильківської районної ради Київської області Баласинович Наталії Олександрівни.

Члени сім’ї: Баласинович Б.О.- чоловік, Баласинович А.Б.-донька. Загальна сума сукупного доходу  декларанта одержаного ( нарахованого) з джерел  в Україні 99193,49 грн., членів сім’ї – 96301,53 грн. Відомості про нерухоме майно: у власності декларанта перебуває квартира…


Закон України Про звернення громадян

Закон України “Про звернення громадян” Про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) {Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257} {Із змінами, внесеними згідно…


Закон України Про звернення громадян

  Про звернення громадян   Про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) {Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257} {Із змінами, внесеними згідно…


Закон України Про місцеве самоврядування в Україні

Про місцеве самоврядування в Україні Про місцеве самоврядування в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 163-XIV від 06.10.98, ВВР, 1998, № 48, ст.292} {Офіційне…