Про районний бюджет Васильківського району на 2019 рік

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

21.12.2018                                                                                       344 28 VII

Про районний бюджет Васильківського району
на 2019 рік

                           

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України,  Васильківська районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. ВИЗНАЧИТИ на 2019 рік:

 

ДОХОДИ районного бюджету у сумі 546 416 253 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 530 787 131 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 15 629 122 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

ВИДАТКИ районного бюджету у сумі 546 485 339 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 530 787 131 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 15 698 208 гривень;

ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ до районного бюджету у сумі 69086 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 69086 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

ПРОФІЦИТ за загальним та спеціальним  фондом районного бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

ДЕФІЦИТ за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

ОБОРОТНИЙ ЗАЛИШОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ місцевого бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД районного бюджету у розмірі 3 500 000 гривень, що становить 0,7 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ на 2019 рік МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ згідно з додатком 5 до цього рішення.

інші додаткові дотації – 480 000 гривень;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 27287000 гривень.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Васильківській районній державній адміністрації за попереднім висновком постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів для передачі трансфертів з державного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між  головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району для затвердження таких на сесії Васильківської районної ради.

 

 1. Затвердити на 2019 рік РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити РОЗПОДІЛ ВИТРАТ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ/РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ у сумі 9 499 800 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 104 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є повернення бюджетної позички (фінансова допомога на зворотній основі, надана у минулих роках).

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у  підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із  загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10, 11
частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

 

 1. Визначити на 31 грудня 2019 року ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ МІСЦЕВОГО БОРГУ у сумі 0 гривень та ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ГАРАНТОВАНОГО МІСЦЕВОГО БОРГУ у сумі 0 гривень.

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата  праці працівників бюджетних установ;

нарахування  на  заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами  харчування;

оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

 1. Надати право управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації:

в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Васильківській районній державній адміністрації в особі управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Надати право управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації:

в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету

забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

у встановленому порядку розрахунки за довгостроковими зобов’язаннями за енергосервісом;

у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією Васильківської районної ради з питань бюджету та фінансів (за виключенням питань резервного фонду обласного бюджету) з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесії Васильківської районної ради.

 

 1. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Виконавчому апарту Васильківської районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

 1. Інші положення, що регламентують процес виконання районного бюджету:

1) Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

у двохтижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх до Васильківського управління Державної казначейської служби України у Київській області;

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

2) Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України

 

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію Васильківської районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова  ради                                                                                   Н.О. Баласинович