Увага конкурс! Васильківська районна рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи Васильківської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр».

УВАГА, КОНКУРС!

                Васильківська районна рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної              установи Васильківської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр».

Найменування і місцезнаходження центру:

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

Місцезнаходження центру: 08625, вул. Путрівська, 156 с. Путрівка, Васильківський район, Київська область, тел.: e-mail: irc_vasr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора комунальної установи Васильківської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»:

 • громадянство України;

 • вища освіта ступеня не нижче магістра;

 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

 • досвід роботи в соціально-реабілітаційних закладах для осіб з особливостями психофізичного розвитку;

 • організаційні здібності, фізичний і психічний стан який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

 • досконале володіння державною мовою.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

 • письмову заяву про участь у конкурсі;

 • згоду на обробку персональних даних;

 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

 • довідку про відсутність судимості;

 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

 • особа може подати інші документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші),які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи для участі в конкурсі приймаються з 13.09.2018 по 12.10.2018 (включно) з 9.00 до 16.00  за адресою: вул. Покровська, 4, м. Васильків, Київська область, 08601

телефон для довідок: 2-18-79, кабінет №3

Перевірка прийнятих документів з 15.10.2018 до 19.10.2018

 

Додаток 1
до Порядку

 

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _______________________________________________________________________(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади) Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□надсилання листа на зазначену адресу;

□надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                                 ___________________

(підпис)_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

 

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові) народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                 __________________

                                                                                               (підпис)