Звіт голови Васильківської районної ради про свою діяльність за 2017 рік

Хочу зазначити, що звіт голови районної ради – це в першу чергу підведення підсумків нашої з вами спільної роботи, кожного депутата, постійних комісій районної ради, сільських та селищних голів району, виконавчого апарату районної ради.

Районна рада – це колективний представницький орган і тому всі форми і методи роботи ґрунтувалися на спільному опрацюванні питань, прийнятті колективних рішень. Ми не відступили від задекларованих принципів і нам вдалося забезпечити реалізацію першочергових завдань із формування та наповнення бюджету та створити необхідні умови для стабільного і динамічного розвитку району. Діяльність Васильківської районної ради  в звітному періоді спрямовувалась на захист спільних інтересів  територіальних громад району,  ефективне управління об’єктами комунальної  власності громад сіл та селища, раціональне  використання фінансових ресурсів, посилення контролю за діяльністю органів виконавчої влади, виконання делегованих радою повноважень, вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних відносин, затвердження в установленому порядку та реалізацію районних програм.

Юридичною підставою і правовим полем діяльності районної ради у 2017 році були Конституція України, Закони  України, зокрема «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», також «Регламент  районної ради», «Положення про постійні комісії», укази Президента України, урядові постанови, інші нормативні акти.

Станом на звітну дату до складу  Васильківської районної ради Київської  області VII  скликання входить 43 депутати.

За звітний період відбулося 9 пленарних засідань сесій Васильківської районної ради, на яких прийнято 100 рішень. Основні питання й прийнятті рішення стосувались соціального і економічного розвитку району, виконання бюджету, забезпечення виконання вимог законодавства щодо соціального захисту населення, розвитку гуманітарної сфери.

Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю представників районної державної адміністрації, сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації. Це надає роботі сесії більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та прозорості дій районної ради.

При  підготовці сесій районної ради продовжувалась практика попереднього розгляду максимальної кількості питань на засіданнях постійних комісій, що дало можливість приймати більш виважені рішення та оперативно розглядати їх в ході пленарних засідань районної ради. Організація і робота постійних комісій здійснювалась на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та «Положення про постійні комісії».

Потрібно сказати, що постійні депутатські комісії досить активні. У багатьох випадках за власною ініціативою, а також за дорученням ради на своїх засіданнях вони порушують актуальні для жителів району питання і шукають ефективні рішення. На своїх засіданнях вони розглядають проекти районних програм, районного бюджету, заслуховують звіти та інформації про хід виконання районних програм, аналізують якість виконання бюджету, вивчають та узагальнюють питання про стан та розвиток різних галузей, сфер, готують відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які виносяться на розгляд сесії. Обговорення в постійних комісіях ніколи не обмежується часом, а в разі неузгодженості – питання додатково вивчається, або взагалі знімається. Практика свідчить, що коли  така підтримка-погодження є, то на засіданні сесії питання ухвалюється практично без зайвих суперечок.

В раді продовжують працювати 8 постійних комісій, їх діяльність  відіграє  надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності  роботи районної ради.

Всі питання, що виносились на розгляд пленарних засідань сесій районної ради, розглядались на засіданнях постійних комісій.

За звітний період було проведено 33 засідання постійних комісій районної ради з них :

 • 3 засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інвестиційної політики (голова комісії Фоменко Р.О.);
 • 2 засідання комісії з питань планування розвитку територій, архітектури та містобудування ( голова комісії Стаднік В.Д.);
 • 7 засідань постійної комісії з питань сім`ї, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я, розвитку освіти, науки, культури, духовності та соціального захисту населення (голова комісії Вовк О.П.);
 • 13 засідань постійної комісії  з питань бюджету та фінансів (голова комісії Боровик А.С.);
 • 1  засідання постійної комісії з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів (голова комісії Садовська І.О.);
 • 3 засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, взаємодії з правоохоронними органами, органами виконавчої влади та судами (голова комісії Волотовський О.В.);
 • 3 засідання постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району ( голова комісії Файчук М.І. );
 • 1 засідання постійної комісії з питань торгівлі, громадського харчування, транспорту та зв’язку ( голова комісії Ляшок В.А.).

Щодо напрямків роботи, то перевага, звичайно, надавалась розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем району. Основні з них стосувались соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, формування районного бюджету та заслуховування звітів про його виконання, зміцнення ролі органів місцевого самоврядування в організації життя району, забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази, розвиток фізичної культури і спорту, соціального захисту, та інші питання.

Протягом звітного періоду  районних було затверджено 18 програм:

 1. Програма впорядкування безоплатного та пільгового відпуску

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2017–2019 роки;

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Васильківського району на 2017 рік;
 2. Програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території Васильківського району на 2017-2019 роки;
 3. Програма підтримки мешканців Васильківського району на 2017-2020 роки;
 4. Програма з проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів спільної власності територіальної громади Васильківського району на 2017-2019 роки;
 5. Програма поховання на 2017-2020 роки;
      7.  Програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та нецукровий діабет препаратами десмопресину на 2017 рік;
 1. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Васильківського району на 2018 рік.
     9. Програма підтримки діяльності та розвитку місцевої пожежної охорони в населених пунктах Васильківського району на 2018-2020 роки;
 1. Програма створення страхового фонду документації Васильківського району Київської області на 2017-2021 роки;
      11.  Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2018 рік;
 1. Програма розвитку туризму у Васильківському районі на 2018-2019 роки;
     13.  Програма Енергозбереження Васильківського району на 2017-202 роки;
     14.  Програма розробки містобудівної документації та проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів і містобудування архітектури на території Васильківського                               району   на 2017 – 2022 роки;
     15.  Програма підтримки розвитку Васильківської міськрайонної громадсько-політичної газети «Життя і слово» на 2018-2019 роки;
     16.  Програма розвитку малого і середнього підприємництва  у Васильківському районі на 2017-2018 роки;
     17.  Про районну програму забезпечення реалізації Васильківською районною державною адміністрацією делегованих Васильківською  районною радою повноважень щодо здійснення                     державної політики  в бюджетній, соціальній   та інших сферах  розвитку Васильківського району.
 1. Про Васильківську районну комплексну Програму підтримки сім`ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2018-2020 роки

Відповідно до статтей 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за звітний рік головою районної ради видано 131 розпорядження, з них:

стосовно підготовки і роботи сесій ради    – 14;

з кадрових питань – 50;

про нагородження Почесними грамотами – 10;

стосовно діяльності керівників комунальних закладів та установ – 45.

з інших питань – 12;

Виконавчий апарат районної ради будував свою роботу у звітному періоді  відповідно до положення про виконавчий апарату районної ради на принципах законності і гласності, колегіальності і плановості. Кожен працівник здійснює координацію роботи сільських, селищних рад та постійних комісій районної ради. Виконавчий апарат тісно співпрацював з сільськими головами, надавав допомогу постійним комісіям у плануванні роботи, підготовці питань та проектів рішень, організації  виконання прийнятих рекомендацій.

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів  є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної  ради. Питання  формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів  розглядалися на пленарних засіданнях районної ради.

Спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації та профільною постійною комісією районної ради своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, забезпечували видатки по захищених статтях. Протягом звітного періоду бюджет району був на постійному контролі.

До районного бюджету сільськими радами у 2017 році були надані інші субвенції, за рахунок яких було забезпечено:

на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки – перевезення учнів та вихованців (942 667 грн.), харчування учнів 1-4 класів та вихованців (1 072 635 грн.), повноцінне функціонування загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району (1 196 800 грн.);

на виконання районної Програми соціального захисту населення на 2017 рік – виплату матеріальної допомоги малозабезпечених верствам населення (442 300 грн.) та покриття фактично понесених збитків за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом (93 426 грн.); покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів району (706 129 грн.).

Всього до районного бюджету від сільських рад надійшло 5 367 957 грн.

Велика подяка всім органам місцевого самоврядування за підтримку районних програм та закладів бюджетної сфери!

Узагальнюючи  роботу районної ради у звітному періоді з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл Васильківського району, слід відмітити, що діяльність  депутатського корпусу та виконавчого апарату районної ради в даному напрямку була спрямована на забезпечення: належного збереження та ефективного використання майна; ефективності роботи комунальних підприємств та установ; надходжень коштів до районного бюджету від їх діяльності.

Підвищення ефективності використання комунального майна забезпечується шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам. Оренда дає змогу максимально зберегти це майно від знищення і головне є одним із джерел поповнення районного бюджету коштами від сплати за користування цим майном.

Протягом року працівники апарату здійснювали організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну допомогу.

Надзвичайно важливою ланкою діяльності районної ради і виконавчого апарату є робота зі зверненнями громадян.

Визначено дні  прийому головою районної ради, заступником голови.  Фактично ж прийом громадян проводиться щоденно.

За звітний період мною були здійснені виїзні особисті прийоми громадян в населені пункти району.

За звітний період мною було розглянуто 16 звернень на особистому прийомі. За 2017 рік до районної ради надійшло 11 письмових звернень з них  3- колективних.

Усі звернення громадян до районної ради розглядаються її керівництвом, аналізуються, більшість проблемних питань вирішується, а у разі необхідності, з метою забезпечення вирішення порушених у зверненнях питань, відповідні листи надсилаються до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів для належного реагування. Районна рада не залишає жодне звернення без уваги і оперативно надає відповіді.

В переважній частині випадків громадяни піднімають питання соціального захисту (призначення виплат соціальних допомог, надання матеріальної допомоги на лікування,) та сільського господарства (оформлення державних актів на землю, розрахунки за здані в оренду земельні паї, індивідуальне землекористування).

Оформлення документів в районній раді ведеться згідно чинного законодавства. Протягом звітного періоду зареєстровано 814 вхідних документів. Усі вхідні документи відпрацьовані в установленому порядку відповідно до резолюцій та вчасно надані відповіді. За звітний період підготовлено та відправлено 531 документ. Мною видано 196 розпоряджень, з них: 53- з основної діяльності.

Васильківська  районна рада будує свою діяльність на принципах відкритості – вся діяльність депутатського корпусу,  голови районної ради,  виконавчого апарату оприлюднювалась на веб-сайті районної ради та на сторінках районної газети «Життя і слово». Хочу додати, що районна рада займає позицію гласності та прозорості у прийнятті рішень. На офіційному сайті районної ради в належні терміни розміщуються всі нормативні документи районної ради, що згідно з чинним законодавством підлягають оприлюдненню: проекти рішень та рішення, результати поіменного голосування,розпорядження голови районної ради, робота ради та інші матеріали.

Протягом року органи місцевого самоврядування району активно співпрацювали з Асоціацією органів місцевого самоврядування Київської області, це дає змогу отримувати безкоштовну практичну та теоретичну допомогу. Асоціацією проводиться навчально-методична робота для керівників, депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування. На спільних зборах представників членів Асоціації, яких у 2017 році відбулось 6, обговорювались питання, що мають значення для всіх громад району з метою напрацювання спільної позиції органів місцевого самоврядування.

За активної участі сільських голів, депутатів районної ради протягом 2017 року на території району проведені Дні села та заходи, присвячені  Дню Перемоги, Дню Конституції, Дню Незалежності України, Дню захисника України. На територіях сільських рад пройшли чисельні культурно – мистецькі заходи до традиційних районних свят «Івана Купала», «Масляна» та інші.

Головною метою діяльності районної ради у звітному періоді був захист спільних інтересів територіальних громад району. Вся робота будувалась на чіткій взаємодії з сільськими радами, їх виконавчими органами, керівниками підприємств, установ, трудовими колективами, громадськими організаціями.

Своє головне завдання і надалі рада вбачає в координації дій органів місцевого самоврядування по реалізації прийнятих програм,  заходів на захист інтересів територіальних громад району.

Звіт голови Васильківської районної ради VII скликання_310