Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (в тому числі оновлені)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови районої ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11” серпня 2017 року №38
наказ управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

11” серпня 2017 року №85/1
 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 1. 0118600 Васильківська районна рада
  (КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
 2. 0118600 Васильківська районна рада

(КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

 1. 0118600

(КПКВК МБ)           (КФКВК)1                                       Інші видатки

(найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 150,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

 

 

 1. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «про службу в органах місцевого  самоврядування в Україні»

 1. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілених дат, заохочення за заслуги перед громадою району, здійснення представницьких та інших заходів.

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0118600   Районна програма місцевого значення по відзначенню державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Васильківського району, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки. 50,0 0,0 50,0
      Завдання 1:Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально — технічних умов для виконання мети програми      
      :Районна програма підтримки мешканці Васильківського району на 2017 – 2020 роки 100,0 0,0 100,0
      Завдання 2:забезпечення належного лікування хворих, подовження тривалості та покращення якості їх життя      
      Усього 150,0 0,0 150,0
             

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1: Інші видатки 0118600 150,0 0,0 150,0
Районна програма місцевого значення по відзначенню державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадо ю Васильківського району, здійснення представницьких та інших заходів на 2016 -2020 роки   50,0 0,0 50,0
Районна програма підтримки мешканці Васильківського району на 2017 – 2020 роки   100,0 0,0 100,0
       
Усього   150,0 0,0 150,0
 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника  
1 2 3 4 5 6  
  0118600 Програма: Інші видатки        
    Завдання 1 Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально — технічних умов для виконання мети програми  
1   затрат    

 

     
1.1   відзначення окремих осіб із врученням Подяки Васильківської районної ради та грошової винагороди тис. грн. звітність 35,8    
1.2   придбання бланків Подяк, Грамот квіткової продукції, комісія банку та ін. тис. грн. звітність 11,2    
1.3   витрати на членські внески тис. грн. звітність 3,0    
2   продукту          
2.1   кількість чоловік, яких буде відзначено Подякою Васильківської районної ради та грошовою винагородою чоловік звітність 80    
3   ефективності          
3.1   витрати на одного громадянина, якого буде відзначено врученням Подяки Васильківської районної ради  

грн.

 

звітність

479,1    
3.2   витрати на придбання бланків Подяк, Грамот, квіткової продукції оплати комісії банку та ін., що припадають на одного громадянина, відзначеного  Подякою Васильківської районної ради грн. звітність 157,5    
4   якості   х      
4.1   відзначених окремих осіб із врученням Подяки Васильківської районної ради % 100    
    Завдання 2 Забезпечення належного лікування хворих, подовження тривалості та покращення якості їх життя  
1   затрат        
1.1

 

  надання матеріальної допомоги на лікування тис. грн. звітність 100,0  
2   продукту        
2.1   кількість чоловік, яким буде надана матеріальна  допомога чоловік звітність 10  
3   ефективності        
3.1   витрати на одного громадянина, якому буде надана матеріальна допомога  

грн.

 

звітність

 

10000,00

 
4   якості   х    
4.1   відсоток наданої матеріальної допомоги, відзначених окремих осіб із врученням Подяки Васильківської районної ради % 100  

 

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).                         3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Голова районної ради                                                      __________                Н.О. Баласинович
(підпис)                      (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов’язки начальника

управління фінансів Васильківської

районної державної адміністрації                                  __________                  О.М. Деревянко
(підпис)                       (ініціали та прізвище

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови районої ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06” липня 2017 року №35
наказ управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06” липня 2017 року №74/1
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 1. 0110170               Васильківська районна рада
  (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
 2. 0110170               Васильківська районна рада

(КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

 1.  0110170

(КПКВК МБ)    (КФКВК)1     

         Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,  селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг  бюджетних  призначень/бюджетних  асигнувань – 2 466,5 тис. гривень,  у  тому числі  загального  фонду –  2 466,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

 

 

 1. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «про службу в органах місцевого  самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 (зі змінами).

 1. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності Васильківської районної ради .

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0110170   Програма:Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності районної ради 2 466,5 0,0 2 466,5
      Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
           
      Усього 2 466,5 0,0 2 466,5
             
 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1:        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        
 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0110170 Програма:Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності районної ради      
    Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1   затрат      
1.1

 

  кількість штатних одиниць,чисельність од. штатний розпис 15,5
1.2   площа адміністративних приміщень кв. м
2   продукту      
2.1   кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт. Книга вхідної, вихідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян Листи – 390

Звернення – 85

Заяв – 100

Скарги – 1

2.2   кількість підготовлених нормативно правових актів шт. Порядок денний пленарних засідань Проекти рішень – 155
2.3   кількість прийнятих нормативно – правових актів  

шт.

Протоколи пленарних засідань сесій, журнал реєстрації розпоряджень Рішення – 155

Розпорядження  – 85

2.4   кількість перевірок шт.
2.5   кількість проведених засідань, нарад, семінарів шт. Протоколи засідань Засідання комісій – 35

Засідання сесій – 9

2.6   кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування шт. Картка №ОЗ–1(бюджет)
2.7   площа об’єктів на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію) кв. м
3   ефективності      
3.1   кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,од. шт. Книга вхідної, вихідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян Листи – 28

Звернення – 6

Заяв – 7

Скарги – 1

3.2   кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника,од. шт. Порядок денний пленарних засідань Проекти рішень – 11

Розпорядження  – 6

3.3   кількість перевірок  на одного працівника,од. шт.
3.4   витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн. тис. грн. 131,7
3.5   середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн. тис. грн.
3.6   середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі, грн.
4   якості      
4.1   відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених, % % 100
4.2   відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, % % Листи – 100

Звернення – 100

Заяв – 100

Скарги – 100

4.3   рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) %

 

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.     2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).                               3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Голова районної ради                                                      __________                Н.О. Баласинович
(підпис)                      (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

фінансів Васильківської районної

державної адміністрації                                                   __________                  О.Д. Солоденко
(підпис)                       (ініціали та прізвище)

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови районої ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24” січня 2017 року №5
наказ управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24” січня 2017 року №5
 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 1. 0118600 Васильківська районна рада
  (КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
 2. 0118600 Васильківська районна рада

(КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

 1. 0118600

(КПКВК МБ)           (КФКВК)1

Районна програма місцевого значення по відзначенню державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Васильківського району, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки

(найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

 

 

 1. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «про службу в органах місцевого  самоврядування в Україні»

 1. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілених дат, заохочення за заслуги перед громадою району, здійснення представницьких та інших заходів.

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0118600   Програма:Районна програма місцевого значення по відзначенню державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Васильківського району, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки 50,0 0,0 50,0
      Завдання:Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально — технічних умов для виконання мети програми      
           
      Усього 50,0 0,0 50,0
             
 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1: Районна програма місцевого значення по відзначенню державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадо ю Васильківського району, здійснення представницьких та інших заходів на 2016 -2020 роки 0118600 50,0 0,0 50,0
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього   50,0 0,0 50,0
 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0118600 Програма: Районна програма місцевого значення по відзначенню державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадо ю Васильківського району, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки      
    Завдання Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально — технічних умов для виконання мети програми
1   затрат      
1.1

 

  надання матеріальної допомоги, відзначення окремих осіб із врученням Подяки Васильківської районної ради тис. грн. звітність 35,9
1.2   придбання бланків Подяк, Грамот квіткової продукції та ін. тис. грн. звітність 11,0
1.3   витрати на членські внески тис. грн. звітність 3,0
2   продукту      
2.1   кількість чоловік, яким буде надана матеріальна допомога чоловік звітність 80
3   ефективності      
3.1   витрати на одного громадянина, якого буде відзначено врученням Подяки Васильківської районної ради  

грн.

 

звітність

 

479,1

3.2   витрати на придбання придбання бланків Подяк, Грамот квіткової продукції та ін, що припадають на одного громадянина, відзначеного  Подякою Васильківської районної ради грн. звітність 146,7
4   якості   х  
4.1   відсоток наданої матеріальної допомоги, відзначених окремих осіб із врученням Подяки Васильківської районної ради % 100
 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).                         3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Голова районної ради                                                      __________                Н.О. Баласинович
(підпис)                      (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов’язки начальника

управління фінансів Васильківської

районної державної адміністрації                                  __________                  О.М. Деревянко
(підпис)                       (ініціали та прізвище

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови районої ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24січня 2017 року №5
наказ управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24” січня 2017 року №5
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 1. 0110170               Васильківська районна рада
  (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
 2. 0110170               Васильківська районна рада

(КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

 1.  0110170

(КПКВК МБ)    (КФКВК)1     

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,  селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг  бюджетних  призначень/бюджетних  асигнувань – 1 700,0 тис. гривень,  у  тому числі  загального  фонду –  1 700,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

 

 

 1. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «про службу в органах місцевого  самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 (зі змінами).

 1. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності Васильківської районної ради .

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       
 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0110170   Програма:Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності районної ради 1 700,00 0,0 1 700,00
      Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
           
      Усього 1 700,00 0,0 1 700,00
             
 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1:        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        
 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0110170 Програма:Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності районної ради      
    Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1   затрат      
1.1

 

  кількість штатних одиниць,чисельність од. штатний розпис 15,5
1.2   площа адміністративних приміщень кв. м
2   продукту      
2.1   кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт. Книга вхідної, вихідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян Листи – 350

Звернення – 75

Заяв – 100

Скарги – 1

2.2   кількість підготовлених нормативно правових актів шт. Порядок денний пленарних засідань Проекти рішень – 150
2.3   кількість прийнятих нормативно – правових актів  

шт.

Протоколи пленарних засідань сесій, журнал реєстрації розпоряджень Рішення – 150

Розпорядження  – 80

2.4   кількість перевірок шт.
2.5   кількість проведених засідань, нарад, семінарів шт. Протоколи засідань Засідання комісій – 30

Засідання сесій – 8

2.6   кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування шт. Картка №ОЗ–1(бюджет)
2.7   площа об’єктів на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію) кв. м
3   ефективності      
3.1   кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,од. шт. Книга вхідної, вихідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян Листи – 25

Звернення – 6

Заяв – 7

Скарги – 1

3.2   кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника,од. шт. Порядок денний пленарних засідань Проекти рішень – 11

Розпорядження  – 6

3.3   кількість перевірок  на одного працівника,од. шт.
3.4   витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн. тис. грн. 82,7
3.5   середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн. тис. грн.
3.6   середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі, грн.
4   якості      
4.1   відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених, % % 100
4.2   відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, % % Листи – 100

Звернення – 100

Заяв – 100

Скарги – 100

4.3   рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) %

 

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.     2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).                               3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Голова районної ради                                                      __________                Н.О. Баласинович
(підпис)                      (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов’язки начальника

управління фінансів Васильківської

районної державної адміністрації                                  __________                  О.М. Деревянко
(підпис)                       (ініціали та прізвище)