Проекти рішень, затверджені на черговому сьомому пленарному засіданні Васильківської районної ради VII скликання

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                    № 79 – 07 – VIІ

Про сприяння розвитку української нації, її історичної свідомості при виконанні вимог Закону України  «Про засудження комуністичного

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Відповідно до статті 11 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», заслухавши та обговоривши пропозицію депутата Фоменка Романа Олексійовича, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. РЕКОМЕНДУВАТИ сільським, селищним радам Васильківського району, в  частині перейменування географічних об’єктів:

враховувати історичні, етнічні, мовні та релігійні особливості, які можуть впливати на назви відповідних георгафічних об’єктів;

активно залучати до участі в перейменуванні географічних об’єктів істориків, краєзнавців, фахівців в галузі культури та мови, небайдужих мешканців територіальних громад;

сприяти в донесенні до мешканців територіальних громади історичного та  культурного обгрунтувань назви географічного об’єкту;

рішення щодо перейменування географічного об’єкту супроводжувати історико-культурною довідкою (обґрунтуванням).

 1. Опублікувати дане рішення Васильківської районної ради в місцевих засобах масової інформації (в Васильківській міськрайонної громадсько-політичній газеті «Життя і слово»).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ради Сергова С.О.

 

Голова  ради                                                                            Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                № 80  –  07  – VII

Про внесення змін до рішення Васильківської районної ради

від 17.03.2016 №47 – 06 – VII «Про делегування Васильківській районній державній адміністрації повноважень Васильківської районної ради

VII скликання»

         Відповідно до пункту 27 частини 1 статі 43,  статі 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, взаємодії з правоохоронними органами виконавчої влади та судами, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. ВНЕСТИ зміни до рішення Васильківської районної ради від 17.03.2016 №47 – 06 – VII «Про делегування Васильківській районній державній адміністрації повноважень Васильківської районної ради VII скликання», а саме частину 1 рішення доповнити пунктом 7 наступного змісту:

«7) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України»

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, взаємодії з правоохоронними органами виконавчої влади та судами.

Голова ради                                                                                Н. Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

17.03.2016                                                                                         №  81 06 – VIІ

 

Про Програму комп’ютеризації бібліотек

Васильківського району на 2016 рік

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Васильківської районної державної адміністрації від 09.12.2015 № 2963/6-21 (вх.№ 539 від 10.12.2015), районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. ЗАТВЕРДИТИ Програму комп’ютеризації бібліотек Васильківського району на 2016 рік( далі – Програма), що додається.
 1. Управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації здійснювати фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів Васильківського району, передбачених 2016 рік.
 1. Сектору культури та туризму Васильківської районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів Програми комп’ютеризації Васильківського району.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань сімї, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я, розвитку освіти науки, культури, духовності та соціального захисту населення

Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Васильківської районної

державної адміністрації

08.12.2015 № 376

 

Додаток

до рішення Васильківської районної ради  Київської області

від 19.05.2016   № 81  – 06 – VIІ

 

Програма комп’ютеризації бібліотек

Васильківського району на 2016 рік

 

  

м. Васильків

2015

ПАСПОРТ

Програма комп’ютеризації бібліотек

Васильківського району на 2016 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми _Сектор культури та туризму Васильківської районної державної адміністрації
 1. Дата, номер документа
  про затвердження програми

3.Розробник програми Сектор культури та туризму Васильківської районної

державної адміністрації

 1. Співрозробники програми Васильківська центральна районна бібліотека
 1. Відповідальний виконавець програми Сектор культури та туризму

Васильківської районної державної адміністрації.

 1. Учасники програми сільські, селищні бібліотеки Васильківського району

(10 бібліотек згідно розподілу)

 1. Термін реалізації програми 2016 рік
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,
  тис. грн., всього, _________200 тис. грн..______________
  у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету __100 тис.грн.
коштів інших джерел  (вказати)_100 тис.грн.________

       місцеві бюджети Васильківського району   – 100 тис.грн.

 

Загальна характеристика

Програма коп’ютеризації бібліотек  розроблена з метою вдосконалення діяльності сільських, селищних бібліотек району через впровадження новітніх комп’ютеризованих технологій та сучасних інформаційних послуг для користувачів.

         Бібліотека на селі – це центр інформації, культури, спілкування, що об’єднує громаду та доступний кожному місцевому жителю.

Забезпечення сільських бібліотек  комп’ютерами – реальний шлях подолання бар’єру у доступі до інформації, підвищення інформаційної грамотності та розширення можливостей для успішної соціалізації сільського населення.

Комп’ютеризація сільських бібліотек, спрямована на розширення спектру бібліотечних послуг з метою задоволення інформаційних, освітніх та культурних потреб громад, створення комфортних умов для користувачів.

Зазначена  ініціатива передбачена даною Програмою, у рамках якої планується  комп’ютеризація та підключення до мережі Інтернет з подальшою щорічною оплатою каналу,  14 сільських та селищних бібліотек.

Мета і основні завдання

Програма визначає стратегію і практичні заходи щодо розв’язання питання комп’ютеризації сільських бібліотек та їх подальшого розвитку, як сучасних інформаційних центрів на селі..

Мета–запровадженнясучаснихінформаційнихпослугдлясільськоїгромади.

Основнізавдання

Забезпечення сільських бібліотек комп’ютерами та копіювально-розмножувальною технікою.

Створення у сільських бібліотеках місць безоплатного доступу до Інтернету для населення.

Запровадження новітніх технологій в обслуговуванні користувачів.

Очікувані результати

1.Забезпечення реалізації  прав користувачів на доступ до інформації : про можливості навчання, працевлаштування, медичного обслуговування, культурного розвитку, ведення підприємницької та господарської діяльності.

 1. Надання доступу до новітніх технологій отримання інформації, спілкування (ел.поштою,у соціальних мережах, в «скайпі» тощо).
 2. Навчання жителів населених пунктів (в т.ч. дітей)роботі з комп’ютерною технікою та сервісами мережі Інтернет.
 3. Представлення сільських бібліотек в мережі Інтернет через створення Веб-сторінок та блогів.
 4. Створення спеціальних умов для обслуговування людей з обмеженими фізичнимиможливостями.
 5. Розширення спектру бібліотечних форм і методів роботи (збільшення кількості користувачів в.т.ч. дітей та читачів юнацького віку).

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів Васильківського району, відповідно до розподілу комп’ютерної техніки по сільським, селищним бібліотекам Васильківського району та ресурсного забезпечення Програми комп’ютеризації бібліотек Васильківського району на  2016 рік. (Додаток 1, додаток 2).


Київської області

Васильківська районна рада

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                         № 82 07 – VIІ

 

 

Про Програму «Соціальне житло» на 2016 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  висновки постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району від 27.04.2016 протокол № 2, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ Програму «Соціальне житло» на 2016 рік (далі – Програма), що додається.

 

 1. Виконавчому апарату Васильківської районної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району.

 

 

 Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

 

 

 

 

 

 

  Додаток

до рішення Васильківської районної ради  Київської області

від 19.05.2016   №  82 – 07 – VIІ

 

 

 

 

Програма «Соціальне житло» на 2016 рік

 

  

м. Васильків

2016

 

ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО» НА 2016-2019 РОКИ

 

Програма розроблена на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про житловий фонд соціального призначення».

Дана програма спрямована на виконання статті 47 Конституції України щодо конституційного права громадян на житло, та на реалізацію державної політики з питань забезпечення житлом громадян України, які потребують поліпшення житлових умов безоплатно або за доступну плату, в тому числі на умовах тимчасового  використання

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою програми є забезпечення соціальним житлом громадян, які відповідно до чинного законодавства визнані такими, що потребують соціального захисту.

Завданнями програми для місцевої влади є:

допомога в реалізації  права громадян на отримання соціального житла на умовах власності/оренди;

розроблення фінансово-інвестиційного механізму формування фонду соціального житла;

будівництво соціального житла.

ШЛЯХИ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Будівництво (реконструкція) житла, яке буде надано громадянам, які користуються правом на поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та середньомісячний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу не перевищує прожиткового мінімуму, а також для яких соціальне житло є єдиним можливим місцем проживання.

Проблему забезпечення соціальним житлом незахищених категорій громадян передбачається розв’язати шляхом:

будівництва нового житла;

реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові;

отримання  житла,  переданого  в  дар  органам   місцевого самоврядування  українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, міжнародними громадськими організаціями;

передачі  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на підставі  судових  рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;

передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках на підставах, передбачених законодавством;

передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого за рахунок коштів державного бюджету;

використання на договірних  засадах  приватного  житлового фонду;

набуття  права  власності на житло на інших підставах,  не заборонених законом.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» та Порядку управління об`єктами спільної власності територіальної громади Васильківського району, затвердженому рішенням Васильківської районної ради від 17.03.2016 року №68-06-VII планується визначення переліку об`єктів майна (будівель та споруд) спільної власності територіальних громад Васильківського району, що не використовується за призначенням, запланованих до списання, аварійних, таких, що потребують значних коштів для обслуговування та/або не використовуються власником/орендарем.

Вказані об`єкти визначаються відповідною профільною комісією Васильківської районної ради, а також комісією розглядається можливість надання таких будівель/споруд для тимчасового проживання осіб, що потребують поліпшення житлових умов або зовсім позбавлені місця проживання.

Після позитивного висновку профільної комісії Васильківської районної ради питання про фінансування будівництва(добудови), капітальних, поточних ремонтів визначених об`єктів виноситься на сесію Васильківської районної ради.

ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а також коштів інвесторів та інших джерел. Об`єктами  програми є:

доступне житло, що може бути побудоване (придбане) за рахунок державної підтримки (підтримки органів місцевого самоврядування) та власних коштів громадян, які відповідно до законодавства вимагають поліпшення житлових умов;

житло, що взяте в оренду з викупом у порядку, визначеному законодавством;

житло побудоване (придбане) за рахунок пільгового довгострокового кредитування;

житло побудоване (придбане) або реконструйоване за кошти, що утворились на накопичувальних рахунках;

 житло, що реконструйоване або утворилось через переведення об`єктів нежитлового фонду в житловий.

Спрямовані на будівництво (реконструкцію) соціального житла кошти доцільно консолідувати в єдиного замовника. Законодавче закріплення принципу квотування та резервування земельних ділянок для будівництва соціального житла надасть можливість його будувати за ціновими нормативами, встановленими уповноваженими центральним органом виконавчої влади у сфері містобудування і архітектури.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛА

 

Заяви на отримання житла надходять до Васильківської районної ради від осіб, що потребують поліпшення житлових умов або їх представників.

Для розподілення житла за вказаною програмою розпорядженням голови Васильківської районної ради створюється комісія з представників профільних комісій Васильківської районної ради та представників відповідних управлінь/відділів Васильківської районної державної адміністрації, на якій розглядаються заяви осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Надання громадянам квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення та жилих приміщень у соціальних гуртожитках проводиться за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування,   який  надає соціальне житло але не менше мінімальної норми, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЖИТЛА

 

Власник об’єктів соціального житла

організовує їх належне обслуговування та ремонт, упорядкування та утримання прибудинкових територій,;

здійснює контроль за використанням соціального житла за призначенням;

визначає виконавця житлових та комунальних послуг у порядку, встановленому законом;

вживає заходів щодо забезпечення збереження житлового фонду соціального призначення незалежно від форми власності;

встановлює плату за соціальне житло відповідно Закону «Про житловий фонд соціального призначення»;

приймає рішення  про  проведення реконструкції,  капітального ремонту, переобладнання нежилих будинків у жилі  або знесення непридатних для проживання  жилих будинків з житлового фонду соціального призначення;

забезпечує  пристосування  жилих  будинків   до   потреб інвалідів та дітей-інвалідів,   які  мешкають  у  них,  шляхом обладнання  спеціальними  засобами  і  пристосуваннями  під’їздів, сходових клітин та житла,  займаного інвалідами чи сім’ями, в яких є інваліди та/або діти-інваліди;

веде  облік  громадян,  які  мають  право  на  отримання квартир, садибних  (одноквартирних) жилих будинків  із житлового фонду соціального призначення,  приймає рішення про надання  цим громадянам соціального житла на підставах і в порядку,визначених законом;

веде щорічний моніторинг сукупного доходу громадян,  які перебувають  на  соціальному  квартирному  обліку або вже отримали таке житло;

укладає та розриває договори найму соціального житла; затверджує  у межах своїх повноважень місцеві  програми розвитку соціального житла, здійснює контроль за їх виконанням; здійснює інші  повноваження  у цій сфері відповідно до закону.

Соціальне  житло  використовується  лише  за  призначенням відповідно до правил утримання жилих будинків.

Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним, технічним  нормам і санітарно-гігієнічним вимогам, установленим державними  будівельними нормами  щодо такого житла, та  бути придатним для проживання.

Соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

Передача житла з житлового фонду соціального призначення до інших житлових фондів, визначених законом, не допускається.

 

 

 

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                         № 83 07 – VIІ

 

 

Про Програму «Перспектива» на 2016-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів від 17.05.2016, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. ЗАТВЕРДИТИ Програму «Перспектива» на 2016-2018 рік (далі – Програма), що додається.
 1. Васильківській районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань сімї, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я, розвитку освіти науки, культури, духовності та соціального захисту населення та постійної комісії з питань бюджету та фінансів.

Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

                                                                             

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                №  84 – 07 – VIІ

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету

Васильківського району за І квартал 2016 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Васильківського району за І квартал 2016 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ звіт про виконання районного бюджету Васильківського району за І квартал 2016 року (далі – звіт) по доходах у сто мільйонів двісті дванадцять тисяч сто шістдесят чотири  (100 212 164) гривні і по видатках у сумі дев’яносто мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот сорок сім (90 055 847) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі десять мільйонів сто п’ятдесят шість тисяч триста сімнадцять (10 156 317) гривень, у тому числі:
 • По ЗАГАЛЬНОМУ фонду районного бюджету по доходах у сумі дев’яносто шість мільйонів триста п’ятдесят чотири тисячі шістсот сорок шість (96 354 646) гривень, по видатках у сумі вісімдесят сім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч дев’ятсот вісімдесят шість (87 777 986) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі вісім мільйонів п’ятсот сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят (8 576 660) гривень;
 • По СПЕЦІАЛЬНОМУ фонду районного бюджету по доходах у сумі три мільйони вісімсот п’ятдесят сім тисяч п’ятсот вісімнадцять (3 857 518) гривень, по видатках у сумі два  мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят одна (2 277 861) гривня з перевищенням доходів над видатками у сумі один мільйон п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч  шістсот п’ятдесят сім  (1 579 657) гривень.

Голова  ради                                                                            Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                      85 07VII

Про передачу-прийняття фінансових ресурсів

у вигляді міжбюджетного трансферту районному бюджету

Васильківського району на 2016 рік

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Глевахівської селищної ради від 31.03.2016 № 142-08-VII «Про передачу до районного бюджету Васильківського району коштів Глевахівського селищного бюджету на здійснення видатків в бюджетній сфері», рішення Гребінківської  селищної ради від 16.02.2016 № 71-ІII-VІI «Про укладання Угоди про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами», рішення Гребінківської  селищної ради від 11.05.2016 № 79-ІV-VІI «Про укладання Угоди про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами», рішення Гребінківської  селищної ради від 11.05.2016 № 80-ІV-VІI «Про укладання Угоди про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами», рішення Гребінківської  селищної ради від 11.05.2016 № 81-ІV-VІI «Про укладання Угоди про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами», рішення Дослідницької  селищної ради від 05.04.2016 № 77-6-VІI «Про надання субвенції та укладання Угоди про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами», рішення Калинівської селищної ради від 11.04.2016 № 96-05-VII, рішення Великосолтанівської сільської ради від 11.03.2016 № 63-4-VII «Про передачу до районного бюджету Васильківського району коштів Великосолтанівського сільського бюджету», рішення Дзвінківської сільської ради від 11.03.2016 № 66-5-7 «Про передачу до районного бюджету Васильківського району коштів Дзвінківського сільського бюджету на 2016 рік на здійснення видатків місцевих бюджетів», рішення Іванковичівської сільської ради від 22.03.2016 № 107-3-7 «Про внесення змін до рішення сесії № 16-2-7 від 24.12.2015 року «Про Іванковичівський сільський бюджет на 2016 рік»», рішення Ксаверівської сільської ради від 15.04.2016 № 59-7-VII «Про укладання Угоди про  міжбюджетні трнсферти між місцевими бюджетами», рішення Мар’янівської сільської ради від 06.04.2016 № 64-6-VII «Про укладання Угоди про передачу фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту», рішення Мар’янівської сільської ради від 06.05.2016 № 82-7-VII «Про укладання Угоди про передачу фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту»,рішення Пінчуківської сільської ради від 14.04.2016 № 55-V-VII «Про передачу до районного бюджету Васильківського району нерозподіленого вільного залишку коштів Пінчуківського сільського бюджету на 2016 рік на здійснення видатків в бюджетній галузі», рішення Путрівської сільської ради від 21.04.2016 № 116-6-VII «Про внесення змін до рішення № 35-3-VII від 24 грудня 2015 року про сільський бюджет на 2016 рік Путрівської сільської ради»,  районна  рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. НАДАТИ згоду на прийняття до районного бюджету Васильківського району на 2016 рік коштів:

 

 • ГЛЕВАХІВСЬКОГО селищного бюджету  в сумі  35 000,00 (тридцять п’ять тисяч) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона  здоров’я»  для  потреб  КЗ ВРР «Васильківський  РЦ ПМСД» (преміювання  працівників амбулаторії та ФАПу смт Глеваха до Дня медичного працівника );

 

 • ГРЕБІНКІВСЬКОГО селищного бюджету:

в сумі 183 898,00 (сто вісімдесят три тисячі вісімсот дев’яносто вісім) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб ДНЗ «Дзвіночок» та ДНЗ «Казочка» (встановлення вікон та дверей);

в сумі 35 425,00 (тридцять п’ять тисяч чотириста двадцять п’ять) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб ДНЗ «Казочка» та МНВК «Гребінківський» (придбання ліжок, стільців, постільної білизни та ремонт шкільного автобусу);

в сумі 7 800,00 (сім тисяч вісімсот) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб ДНЗ «Дзвіночок» (придбання морозильної камери);

в сумі 95 000,00 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона здоров’я» для потреб Гребінківської районної лікарні (придбання дентального рентген-апарату);

 • ДОСЛІДНИЦЬКОГО селищного бюджету в сумі 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона  здоров’я»  для  потреб  Дослідницької  медичної  амбулаторії  (поточний ремонт даху та приміщення);
 • КАЛИНІВСЬКОГО селищного бюджету в сумі 60 209,00 грн (шістдесят тисяч двісті дев’ять ) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Культура» для  потреб дитячого  будинку  творчості (поточний ремонт покрівлі );
 • ВЕЛИКОСОЛТАНІВСЬКОГО сільського  бюджету  в сумі 85 573,00 ( вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот  сімдесят три)  гривні на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для  потреб Великосолтанівської  ЗОШ  I – II ст. (поточний ремонт каналізаційної мережі та внутрішніх туалетів);
 • ДЗВІНКІВСЬКОГО сільського бюджету в сумі 26 667,00 (двадцять шість тисяч шістсот шістдесят сім) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб Дзвінківського НВК (виготовлення технічної документації);
 • ІВАНКОВИЧІВСЬКОГО сільського бюджету в сумі 389 000,00 (триста вісімдесят дев’ять тисяч ) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб Іванковичівського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ» (облаштування дошкільної групи – 75 000,00 грн., поточний ремонт приміщень дошкільної групи – 196 000,00 грн., придбання двох дитячих ігрових майданчиків – 118 000,00 грн.);
 • КСАВЕРІВСЬКОГО сільського  бюджету в сумі  10 000,00 (десять тисяч) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона  здоров’я»  для  потреб  Ксаверівської  медичної  амбулаторії (оплата енергоносіїв).
 • МАР’ЯНІВСЬКОГО сільського бюджету:

в сумі 30 000,00 ( тридцять тисяч ) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Культура»  для потреб Мар’янівського будинку культури (придбання музичної апаратури);

 в сумі 4000 000,00 ( чотириста тисяч ) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб  Мар’янівської  ЗОШ I-III ступенів (проведення капітального ремонту).

 • ПІНЧУКІВСЬКОГО сільського  бюджету в сумі  3 700,00 (три тисячі сімсот) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона  здоров’я»  для  потреб  фельдшерсько-акушерського пункту с.Пінчуки (оплата енергоносіїв);
 • ПУТРІВСЬКОГО  сільського  бюджету

в сумі  28 704,00 (двадцять вісім тисяч сімсот чотири гривні) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона  здоров’я» для потреб КЗ ВРР «Васильківський  РЦ ПМСД» (придбання медикаментів для хворих на муковісцидоз);

в сумі  60 000,00 ( шістдесят тисяч ) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб  Путрівського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ» (придбання комп’ютерної техніки );

в сумі  75 000,00 ( сімдесят п’ять тисяч ) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Освіта» для потреб  Путрівського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ»

в сумі  120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень на здійснення видатків в бюджетній галузі «Охорона  здоров’я» для потреб Васильківської центральної лікарні для встановлення паркану;

 1. Доручити голові Васильківської районної ради – Баласинович Н.О., підписати угоди вказані в пункті 1 рішення.
 1. Управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації взяти на виконання пункт 1 рішення.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

Голова  ради                                                                                            Н. Баласинович


Київської області

Васильківська районна рада

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                        № 86 – 07VIІ

Про внесення змін до рішення

Васильківської районної ради від 24.12.2015   № 36-03- VII

«Про районний  бюджет Васильківського району  на 2016 рік»

Відповідно до пункту 17 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік», враховуючи пропозиції районної державної адміністрації та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, Васильківська районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. ВНЕСТИ зміни до рішення Васильківської районної ради від 24.12.2015 №36-03- VII «Про районний бюджет Васильківського району на 2016 рік», а саме:

1.1. у пункті 1 рішення:

у абзаці першому цифри «325 090,4», «312 043,8» та «13 046,6» замінити на «326 876,4», «313 118,9» та «13 757,4»

у абзаці другому цифри «332 844,2», «318 869,7» та «13 974,5» замінити на «345 073,0», «326 070,9» та «19 002,1»

після абзацу третього доповнити пункт новими абзацами четвертим –п’ятим такого змісту:

 

ПРОФІЦИТ загального фонду районного бюджету у сумі 4316,8 тис. грн. (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 

ДЕФІЦИТ спеціального фонду районного бюджету у сумі 4316,8 тис. грн.  джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення;

2

1.2. у пункті 2 рішення цифри «318 869,7»  та «13 974,5» замінити на «326 070,9» та «19 002,1»

 • у пункті 4 рішення цифри «675,6» та «857,2» замінити на «1 750,7» та «1 567,1»

1.4. у пункті 8 рішення цифри «1 673,2» замінити на «1 702,8»

 1. Доповнити рішення додатком 2, у зв’язку з цим додатки 2-6 вважати відповідно 3-7.
 1. Додатки 1-7 до рішення, викласти у новій редакції, що додаються.
 1. Управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації взяти до відома та виконання зміни зазначені в пункті 1-3 рішення.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                         № 87 – 07 – VIІ

 

Про перспективний план удосконалення мережі навчальних закладів Васильківського району Київської області на 2016-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації від 13.04.2016 вх.№242 та висновки постійної комісії з питань сім”ї, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я, розвитку освіти науки, культури, духовності та соціального захисту населення від 28.04.2016 протокол № 5, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. ЗАТВЕРДИТИ перспективний план удосконалення мережі навчальних закладів Васильківського району Київської області на 2016-2018 роки (далі – План), що додається.
 1. Васильківській районній державній адміністрації забезпечити виконання Плану.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань сім”ї, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я, розвитку освіти науки, культури, духовності та соціального захисту населення.

 

 Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                          № 88 – 07-VIІ

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення садівництва, загальною площею 0,069 га, яка розташована у садівницькому товаристві «Надія-1», № 12 на території Гвоздівської сільської ради Васильківського району Київської області

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,069 га, що надана ПРОКАЗІНІЙ Лідії Василівни для ведення садівництва в с/т «Надія-1»  Гвоздівської сільської ради Васильківського району Київської області, розроблену ДП «НДПІ містобудування», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 10.05.2016 № 179-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення садівництва, загальною площею 0,069 га, яка розташована у садівницькому товаристві «Надія-1», № 12 на території Гвоздівської сільської ради Васильківського району Київської області
 1. Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                 Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                         № 89 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 0,0610 га, що надана гр. ДЕЛЬБІНІНІЙ  Маргариті Йосипівні для ведення садівництва в с/м «Глеваха-1»  Глевахівської селищної ради Васильківського району Київської області

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0610 га, що надана гр. ДЕЛЬБІНІНІЙ Маргариті Йосипівні для ведення садівництва в с/м «Глеваха-1»  Глевахівської селищної ради Васильківського району Київської області, розроблену ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 15.03.2016 № 75-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0610 га, що надана гр. ДЕЛЬБІНІНІЙ Маргариті Йосипівні для ведення садівництва в с/м «Глеваха-1» Глевахівської селищної ради Васильківського району Київської області.
 1. Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                 Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                        №  90 – 07VIІ

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 1,1733 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва    розташованої  на території  Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 1,1733 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 42-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 1,1733 га (кадастровий номер 3221486000:03:003:0053), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

 

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                     № 91 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 5,9422 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Пінчуківської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 5,9422 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 35-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 5,9422 га (кадастровий номер 3221486000:03:001:0055), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                          92 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 4,3887га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Ксаверівської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3887 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Ксаверівської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 36-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3887га (кадастровий номер 3221484300:03:006:0037), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Ксаверівської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області
Васильківська районна рада

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                           № 93 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 4,3082 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Пінчуківської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3082 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 39-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3082 га (кадастровий номер 3221486000:02:001:0031), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                       Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                         № 94 – 07VIІ

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 21,0325 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Пінчуківської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 21,0325 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 43-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 21,0325 га (кадастровий номер 3221486000:02:003:0049), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Пінчуківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                   № 95 – 07VIІ

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 6,5366 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Саливонківської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 6,5366  га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 37-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 6,5366 га (кадастровий номер 3221487100:03:003:0200), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                      № 96 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 10,7938 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Саливонківської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 10,7938 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 44-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 10,7938 га (кадастровий номер 3221487100:03:010:0050), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                   № 97 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 5,1661 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Тростинської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 5,1661  га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Тростинської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 40-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 5,1661 га (кадастровий номер 3221487800:03:039:0002), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Тростинської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                   № 98 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 16,9330 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Тростинської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 16,9330 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Тростинської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 41-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 16,9330 га (кадастровий номер 3221487800:03:004:0030), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Тростинської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                      № 99 – 07VIІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, площею 10,4877 га, що відводиться

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  розташованої  на території  Тростинської сільської ради

Васильківського району Київської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 10,4877 га, що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Тростинської сільської ради Васильківського району Київської області , право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  земельних торгах), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДСЕРВІС», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.02.2016 № 38-07 НО, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 201 Земельного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.ЗАТВЕРДИТИ технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 10,4877 га (кадастровий номер 3221487800:04:001:0002), що відводиться для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Тростинської сільської ради Васильківського району Київської області, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах  (земельних торгах).

2.Визначити, що дана технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки зберігається в Управлінні Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                                   Н.О.Баласинович

 


Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                            № 100 – 07 – VIІ

 

Про встановлення (зміни) меж населеного пункту

села Гвоздів Васильківського району Київської області

 

Відповідно до статей 10, 173, 174 Земельного кодексу України,  статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Гвоздів Васильківського району Київської області, наданий Гвоздівською сільською радою та враховуючи висновки постійної комісії з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. ВСТАНОВИТИ межі населеного пункту села Гвоздів Васильківського району Київської області, на земельній ділянці загальною площею 1666,9000 га.

 

 1. Внести відомості про встановлення (зміну) меж села Гвоздів Васильківського району Київської області до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

 

Голова ради                                                                             Н.О.Баласинович

 

 

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                            № 101 07 – VIІ

 

Про встановлення (зміни) меж населених пунктів

села Мархалівка  та села Зайців Васильківського району Київської області

Відповідно до статей 10, 173, 174 Земельного кодексу України,  статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Мархалівка та с Зайців Васильківського району Київської області, розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут землеустрою та земельно-правових відносин», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 30.09.2015 № 177-07е, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. ВСТАНОВИТИ межі населених пунктів села Мархалівка та села Зайців Васильківського району Київської області, на земельній ділянці загальною площею 462,9023 га.
 1. Внести відомості про встановлення (зміну) меж населених пунктів села Мархалівка та села Зайців до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                             Н.О.Баласинович

 


Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                            № 102 07 – VIІ

 

 

Про встановлення (зміни) меж населеного пункту

села Рославичі Васильківського району Київської області

Відповідно до статей 10, 173, 174 Земельного кодексу України,  статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Рославичі Васильківського району Київської області, наданий на розгляд Рославичівською сільською радою, враховуючи висновки постійної комісії з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. ВСТАНОВИТИ межі населеного пункту села Рославичі Васильківського району Київської області, на земельній ділянці площею 1552,9 га.
 1. Внести відомості про встановлення (зміну) меж села Рославичі Васильківського району Київської області до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, агропромислового комплексу, використання та охорони земельних, водних та інших ресурсів.

Голова ради                                                                             Н.О.Баласинович


Київської області

Васильківська районна рада

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                      № 103 07 – VIІ

 

Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення ( житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в Васильківському районі

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового  кодексу Української РСР, враховуючи висновки постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району від 27.04.2016 протокол № 2,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.ЗАТВЕРДИТИ Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в Васильківському районі ( далі – Порядок), що додається.

 1. Виконавчому апарату Васильківської районної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації в установленому порядку
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району.

 Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

 

 

 

Додаток

до рішення Васильківської районної ради  Київської області

від 19.05.2016   № 103  – 07 – VIІ

 

Порядок

переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове

та нежитлового приміщення у житлове в Васильківському районі Київської області.

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в Васильківському районі Київської області (далі – Порядок) поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на території Васильківського району Київської області та належать до спільної власності територіальних громад (майно комунальної форми власності).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

житловий будинок – будівля, що призначена для постійного проживання людей і може мати одну чи декілька квартир;

квартира – сукупність житлових та допоміжних приміщень, які мають окремий вихід на сходову клітку, коридор або двір;

житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;

нежитлове приміщення – приміщення, в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною геометричних розмірів будівлі або споруди (добудова), зміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників, або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

1.3. Переведення житлового приміщення у нежитлове проводиться у випадках:

визнання у встановленому порядку житлового приміщення непридатним для проживання;

зміни функціонального призначення житлового приміщення.

1.4. До житлового фонду може бути переведено нежитлове приміщення, розташоване у житлових будинках і гуртожитках, яке буде використовуватися громадянами для поліпшення житлових умов.

1.5. Замовниками переведення житлового приміщення у нежитлове і навпаки – нежитлового приміщення у житлове, можуть виступати представники Васильківської районної ради, фізичні особи (громадяни та фізичні особи-підприємці) та юридичні особи  – орендарі приміщень або уповноважені ними особи за дорученням.

1.6. Спори, з питань переведення житлового приміщення у нежитлове і нежитлового приміщення у житлове та його реконструкція, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

1.7. Особи, які виконали реконструкцію приміщення без дозволу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.8. Житлове приміщення, стосовно якого вирішується питання щодо переведення із житлового у нежитлове та його реконструкція для розміщення в них об’єкта невиробничої сфери повинні відповідати таким умовам:

якщо вони розташовані на перших, других поверхах;

наявність можливості облаштування окремого входу і пандусу, для врахування потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

1.9. Не допускається переведення житлового приміщення багатоквартирного житлового будинку у нежитлове з метою розміщення:

виробництва промислового характеру;

підприємств громадського харчування з кількістю посадкових місць більше 25;

розважальних закладів (казино, залів гральних автоматів та інших розважальних закладів);

пунктів приймання склотари;

магазинів загальною площею більше 300 квадратних метрів;

спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови, перевищення допустимих рівнів шуму, вібрації, іонізуючого і неіонізуючого випромінювання;

підприємств побутового обслуговування, на виробництві яких застосовуються легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників загальною площею до 100 квадратних метрів);

похоронних бюро, окрім офісів похоронних бюро.

 1. Переведення житлового приміщення у нежитловез реконструкцією під об’єкт невиробничої сфери

2.1. Зацікавлена особа  або уповноважена особа за дорученням подає на розгляд відповідної комісії Васильківської районної ради наступні документи:

заяву на ім’я  голови Васильківської районної ради про переведення житлового приміщення у нежитлове та проведення його реконструкції із зазначенням функціонального призначення, в яке планується перевести приміщення;

копію документа, що підтверджує право власності на приміщення;

копію технічного паспорта;

копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

копії установчих документів (для юридичних осіб);

оригінал довідки про відсутність зареєстрованих осіб;

якщо приміщення розміщене у багатоквартирному житловому будинку – письмову згоду повнолітніх власників (наймачів) суміжних квартир чи приміщень завірену житлово-експлуатаційною організацією, житлово-будівельним кооперативом та інші;

письмову згоду з узгодженням функціонального призначення приміщення об’єкта невиробничої сфери від:

балансоутримувача (власника) житлового будинку;

орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;

рішення загальних зборів чи Правління (згідно Статуту) щодо надання згоди на переведення житлового приміщення в нежитлове, якщо воно розміщене у будинку житлово-будівельного кооперативу або у будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

висновок спеціалізованого підприємства, що має ліцензію на проведення детального інженерно-технічного огляду, про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт по реконструкції приміщення;

документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою.

2.2. Заява з комплектом документів, перелічених в пункті 2.1 цього Порядку, після реєстрації з відповідною резолюцією  голови Васильківської районної ради передається із супровідним листом для подальшого опрацювання в комунальне підприємство «Архітектурне бюро» Васильківської районної ради.

2.3. Комунальне підприємство «Архітектурне бюро» Васильківської районної ради протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви здійснює комплектацію необхідних документів, перевіряє можливість проведення переведення та подає справу на засідання відповідної  профільної комісії Васильківської районної ради.

2.4. Комісія розглядає матеріали, визначає технічну можливість та вносить пропозиції на сесію Васильківської районної ради щодо можливості переведення житлового приміщення із житлового в нежитлове та проведення його реконструкції із зазначенням функціонального призначення.

В разі необхідності комунальне підприємство «Архітектурне бюро» Васильківської районної ради проводить обстеження об`єктів з фотофіксацією стану житлового приміщення, на реконструкцію якого розглядаються документи. Результати обстеження оформляються актом. Про дату проведення обстеження заявника повідомляють завчасно.

2.5. Комісією визначаються обов’язкові до виконання вимоги та обмеження щодо проведення робіт:

необхідність оформлення права користування земельною ділянкою під влаштування вхідної групи із врахуванням потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

необхідність надання містобудівних умов і обмежень земельної ділянки щодо проектування і реконструкції вказаних об’єктів;

розділи робочого проекту, які необхідно розробити;

необхідність погодження проектної документації;

необхідність укладення договору на виконання будівельних робіт з підприємствами, організаціями чи особами, що мають відповідні ліцензії;

необхідність отримання дозволу на будівельні роботи;

необхідність укладення договору на вивезення будівельного сміття;

строк проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення;

узгодження з підприємством, що обслуговує будинок, питань відключення/підключення, на період проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення, мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газопостачання, тимчасового підключення електроінструменту, в тому числі зварювальних приладів, та інших питань, що можуть вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію будинку в цілому;

інші умови та обмеження, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

2.6. Васильківська районна рада Київської області, на підставі пропозиції комісії, приймає рішення про переведення житлового приміщення в нежитлове.

 

 1. Переведення нежитлового приміщення (будівлі) у житлове

3.1. Власник (балансоутримувач) нежитлового приміщення подає на профільну комісію Васильківської районної ради наступні документи:

заяву на ім’я голови  Васильківської районної ради про переведення нежитлового приміщення у житлове та проведення реконструкції (перепланування);

копію документа, що підтверджує право власності на приміщення, що переводиться у житлове;

ескізні пропозиції або/та висновок спеціалізованого підприємства, що має відповідну ліцензію на проведення детального інженерно – технічного огляду про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт;

копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

копії установчих документів (для юридичних осіб);

якщо нежитлове приміщення розміщене у багатоповерховому будинку – письмову згоду власників прилеглих приміщень на проведення перепланування та/або переобладнання (прилеглими вважаються приміщення, які мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над  чи під приміщенням, яке переводиться у житлове);

письмова згода від:

балансоутримувача (власника) житлового будинку;

орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;

рішення загальних зборів чи Правління (згідно Статуту) щодо надання згоди на переведення нежитлового приміщення (будівлі) в житлове, якщо приміщення розміщене у будинку житлово-будівельного кооперативу або у будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою.

3.2. Заява з комплектом документів, перелічених в пункті 3.1 після реєстрації з відповідною резолюцією голови Васильківської районної ради передається для подальшого опрацювання в КП «Архітектурне бюро» Васильківської районної ради.

3.3. Комісія розглядає матеріали, визначає технічну можливість та вносить пропозиції на сесію Васильківської районної ради щодо можливості переведення нежитлового приміщення у житлове після реконструкції (перепланування) приміщення.

3.4. Комісією визначаються обов’язкові до виконання вимоги та обмеження щодо проведення робіт:

розділи робочого проекту, які необхідно розробити та необхідність їх погодження з контролюючими службами;

необхідність погодження проектної документації;

необхідність укладення договору на виконання будівельних робіт з підприємствами, організаціями чи особами, що мають відповідні ліцензії;

необхідність укладення договору на вивезення будівельного сміття;

строк проведення робіт;

узгодження з підприємством, що обслуговує даний будинок, на період проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення, питань відключення/підключення мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газопостачання, тимчасового підключення електроінструменту, в тому числі зварювальних приладів, та інших питань, що можуть вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію будинку в цілому;

інші умови та обмеження, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

3.5. Після прийняття позитивного рішення Васильківської районної ради Київської області на заявника покладається обов`язок забезпечити внесення відповідних змін до документів, що посвідчують право власності на будівлю (споруди).

 

Заступник голови                                                                          С. Сергов

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                                104  07 VІI

 

Про надання дозволу Васильківській центральній районній лікарні

на списання основних засобів

 

Відповідно до частини 1 статті 43 та частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, враховуючи подання Васильківської центральної районної лікарні від 12.04.2016 №194 (вх№244 від 13.04.2016), акти  на списання основних засобів та рекомендації постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району від 26.04.2016, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. НАДАТИ дозвіл Васильківській центральній районній лікарні на списання основних засобів, а саме:

1.1. автомобіль УАЗ 3152, державний номер 00-60 КХС, номер шасі 3559, номер технічного талона ВЧ № 521318, інвентарний номер 10510201, 1991  року випуску;

1.2. автомобіль ГАЗ 2705-14, державний номер АІ 69-26АВ, номер шасі V7С27050050024774, номер технічного талона КХС № 515453, інвентарний номер 10510241, 2004  року випуску;

1.3. автомобіль УАЗ 3962-01, державний номер 61-06 КХМ, номер шасі 043466, номер технічного талона ВУ № 286770, інвентарний номер 10510159, 1987  року випуску;

1.4. автомобіль УАЗ 3152, державний номер 05-22 КХС, номер шасі 10208663, номер технічного талона ВФ № 335361, інвентарний номер 10510191, 1990 року випуску.

1.5. автомобіль ГАЗ 53 платформа, державний номер 60-61 КХР, номер шасі 1153966, номер технічного талона ВФ № 335024, інвентарний номер 10510020, 1989  року випуску.

2

 1. Головному лікарю Васильківської центральної районної лікарні вчинити дії на виконання пункту 1 цього рішення, у встановленому законодавством порядку.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району.

 

Голова ради                                                                                        Н. Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                              105 – 07 – VIІ

 

Про передачу в комунальну власність Гребінківської  селищної ради Васильківського району майна, що знаходиться у спільній власності територіальної громади Васильківського району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Васильківської центральної районної лікарні від 04.04.2016 №175 ( вх.212 від 06.04.2016), Гребінківської селищної ради від 26.01.2016 № 34 ( вх.105 від 29.02.2016),   висновки постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району від 27.04.2016 протокол № 2, в інтересах територіальної громади селища Гребінки, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. ПЕРЕДАТИ майно зі спільної власності територіальної громади Васильківського району до комунальної власністі Гребінківської  селищної ради Васильківського району, а саме: нежитлове приміщення Гребінківської районної лікарні, площею 95 кв.м., що знаходиться в селищі Гребінки Васильківського району , Київської області,  по проспекту Науки, будинок 60.
 1. Васильківській центральній районній лікарні спільно з виконавчим комітетом Гребінківської селищної ради вчинити організаційно-правові заходи на виконання пункту 1 цього рішення.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району.

 

Голова ради                                                                           Н.О.Баласинович

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                         № 106 07 – VIІ

 

Про внесення змін до структури комунального закладу «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Васильківської районної ради від 15.11.2012 № 375-22-VI враховуючи подання Мархалівського сільського голови від 26.04.2016 № 271, головного лікаря КЗВРР «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 26.04.2016 № 272, висновки постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району від 27.04.2016 протокол № 2, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. СТВОРИТИ структурний підрозділ КЗВРР «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селі Мархалівка з функціонуванням трьох ліжок денного стаціонару (далі – Мархалівська  АЗПСМ).
 1. ЗАТВЕРДИТИ штатний розпис Мархалівської АЗПСМ, що додається.
 1. ВНЕСТИ зміни до структури комунального закладу «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженого рішенням Васильківської районної ради від 15.11.2012 №375-22-VI «Про реорганізацію Васильківської центральної районної лікарні та створення шляхом виділу комунального закладу Васильківської районної ради «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», а саме:
 • в розділі «ФАПи та ФП»: слова та цифри «ФАП с. Мархалівка, кількість 3» виключити;
 • розділ «Амбулаторії» доповнити словами та цифрами: «Мархалівська амбулаторія, кількість 5,75.»
 1. Управлінню фінансів Васильківської районної державної адміністрації забезпечити фінансування Мархалівської  АЗПСМ комунального закладу Васильківської районної ради «Васильківської районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного лікаря КЗВРР «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та постійну комісію з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району.

 Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Васильківської

районної ради

від 19.05.2016  № – 07 – VIІ

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС МАРХАЛІВСЬКОЇ АЗПСМ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОІ ДОПОМОГИ»

Найменування посад

Кількість одиниць

1. Завідуючий амбулаторієй

1,0

2. Лікар загальної практики-сімейної медицини

0,5

3. Лікар- акушер гінеколог

0,25

4.Фельдшер

1,0

5.Акушерка

1,0

6.Сестра медична загальної практики-сімейної медицини

1,0

7.Молодша медична сестра

1,0

 ВСЬОГО

5,75

 

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                                № 107 – 07 – VIІ

Про утворення спеціалізованого комунального  підприємства

«ОБЕЛІСК» Васильківської районної ради

Відповідно до статей  56, 57, 78 Господарського кодексу України, статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. УТВОРИТИ спеціалізоване комунальне підприємство «ОБЕЛІСК» Васильківської районної ради (далі – Комунальне підприємство).
 1. Затвердити Статут Комунального підприємства «ОБЕЛІСК» Васильківської районної ради, що додається.
 1. Встановити мінімальний розмір статутного фонду 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн.
 1. Доручити голові Васильківської районної ради – Баласинович Н.О., вирішити кадрове питання Комунального підприємства, а саме призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора Комунального підприємства, терміном на 3 місяці, з послідуючим внесенням його на розгляд та затвердження сесії районної ради.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії районної ради управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району.

Голова  ради                                                                                            Н. Баласинович


Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                                № 108 – 07 – VIІ

Про утворення  комунального  закладу

«Лікувально-реабілітаційний центр» Васильківської районної ради

Відповідно до статей  56, 57, 78 Господарського кодексу України, статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. УТВОРИТИ комунальний заклад «Лікувально-реабілітаційний центр» Васильківської районної ради (далі – Комунальний заклад).
 1. ЗАТВЕРДИТИ Статут Комунального закладу «Лікувально-реабілітаційний центр» Васильківської районної ради, що додається.
 1. Доручити голові Васильківської районної ради – Баласинович Н.О., вирішити кадрове питання Комунального підприємства, а саме призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора Комунального закладу, терміном на 3 місяці, з послідуючим внесенням його на розгляд та затвердження сесії районної ради.
 1. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії районної ради управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району.

Голова  ради                                                                                            Н. Баласинович

 


Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

 

19.05.2016                                                                                    109  – 07 – VIІ

 

 

Про внесення змін до Васильківської районної програми

з питань реалізації державної політики забезпечення майнових прав

учасників АТО на 2016 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для реалізації майнових  прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. ВНЕСТИ зміни до Васильківської районної програми з питань реалізації державної політики забезпечення майнових прав учасників АТО на 2016 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням Васильківської районної ради від 17.03.2016 № 51-06-VIІ, а саме викласти Програму в новій редакції, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова ради                                                                                  Н.О.Баласинович

 

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням Васильківської районної ради  Київської області

від 19.05.2016   №   – 07- VIІ

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА ПРОГРАМА З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АТО НА 2016 РІК

 

 

 

м. Васильків

2016

Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення програми Васильківська районна рада
2. Розробник програми Васильківська районна рада
4. Виконавець програми Васильківська районна рада,  комунальне підприємство Васильківської районної ради «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району»

Спеціалізоване комунальне підприємство «ОБЕЛІСК» Васильківської районної ради

5. Термін реалізації програми 2016 рік
6. Бюджети, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет та інші надходження, не заборонені законодавством

І. Мета  Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих  умов для реалізації майнових прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції (далі – учасники АТО).

 

ІІ. Фінансове забезпечення програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету на відповідний рік.

Для виконання заходів Програми можуть залучатися інші не заборонені чинним законодавством джерела фінансування.

Фінансування завдань, необхідних для забезпечення виконання програми, складається з таких витрат – виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, які  були виділені в 2015-2016 роки учасникам АТО та організація здійснення поховань учасників АТО.

 

ІІІ. Учасники Програми

 

Розробник програми :

Васильківська районна рада.

 

Виконавець програми:

управління фінансів Васильківської районної державної адміністрації,  комунальне підприємство Васильківської районної ради «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», Спеціалізоване комунальне підприємство «ОБЕЛІСК» Васильківської районної ради.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

 

Впровадження Програми дозволить створити необхідні умови для вирішення частини  найбільш гострих соціальних проблем та забезпечення фінансової підтримки в частині безкоштовного виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, які  були виділені в 2015-2016 роки учасникам АТО та організація здійснення поховань учасників АТО.

 

V.Забезпечення програми

 

5.1. Забезпечення  необхідних умов для публікації відповідної інформації в засобах масової інформації.

 

5.2 Надання консультативної та правової  допомоги учасникам АТО  щодо виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, які їм були виділені в 2015-2016 роки, з метою підготовки необхідних документів та правильного їх оформлення.

 

5.3.Виготовлення проектної документації із землеустрою щодо оформлення права власності на земельні ділянки учасникам АТО, та її погодження в установленому законом порядку.

 

5.4. Організація здійснення поховань учасників АТО.

 

 

Заступник голови ради                                                                                С.О.Сергов

Васильківська районна рада

Київської області

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                           № 110 –  07 – VIІ

 

Про порядок надання ритуальних послуг

на території Васильківського району

 

Відповідно до Законів України «Про поховання та похоронну справу», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни ”, з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житло- во-комунального господарства від 19.11.2003 №193 „Про затвердження нормативно- правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу”, зі змінами, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого” (зі змінами від 21.12.2009 №405), враховуючи висновки постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району та  з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг у Васильківському районі, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Васильківського району, що додається.

 

 1. Виконавчому апарату Васильківської районної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово – комунального господарства району/

 

Голова ради                                                                              Н.О.Баласинович

 

Додаток

до рішення Васильківської районної ради Київської області

від 19.05.2016 № 110 – 07 – 2016

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання ритуальних послуг

на території Васильківського району

 

 

 1. Загальні положення
  • Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Васильківського району (надалі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни», з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житло- во-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно- правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», зі змінами, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого” (зі змінами від 21.12.2009 №405), з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг у Васильківського району.

 

 • Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в межах своєї компетенції:
  • вирішують відповідно до закону питання про відведення земельних ділянок для організації місць поховання;
  • забезпечують будівництво, утримання в належному стані та охорону місць поховання;
  • створюють ритуальні служби;
  • вирішують питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни, праці  та інших категорій малозабезпечених громадян; допомоги на поховання померлих громадян у інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
  • здійснюють контроль за дотриманням законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб’єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності;
  • здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

 

 • Це Положення є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг у Васильківського району.

 

 • Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток 1) та ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності у місті здійснює спеціалізоване комунальне підприємство (надалі – ритуальна служба).

 

 • Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів може також здійснювати суб’єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі – суб’єкт господарювання), який згідно із Законом України «Про поховання та похоронну справу» уклав договір з ритуальною службою про надання таких послуг (додаток 2).

Надання ритуальних послуг, не передбачених зазначеним переліком, а також виготовлення предметів ритуальної належності здійснюється за згодою сторін.

 

 • Ритуальна служба та суб’єкт господарювання при наданні ритуальних послуг повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про поховання та похоронну справу”, іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

 

 • Ритуальна служба зобов’язана:

укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення);

реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі-Книга реєстрації), намогильні споруди – в Книзі обліку намогильних споруд;

видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

укладати із суб’єктом господарювання договори про надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів;

здійснювати інші функції відповідно до Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

 

 • Для укладення договору про надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів суб’єкт господарювання подає на ім’я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

а) копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

б)  копію свідоцтва про державну реєстрацію;

в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб’єктом господарювання;

г)  режим роботи, номер телефону та місце знаходження.

 

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ритуальна служба укладає з суб’єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

 

Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути аргументована та надана письмово.

 

Договір про надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів між ритуальною службою та суб’єктом господарювання укладається терміном на 3 роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

 

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, суб’єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

 

 • Суб’єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів без укладання із ритуальною службою договору про надання таких послуг та відповідного договору-замовлення (додаток 3) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася його поховати, на підставі свідоцтва про смерть (надалі – Замовник).

 

 • Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію, у разі його створення) суб’єкта господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання.

 

2.Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населенню у Васильківському районі

 

 • Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян
  • У приміщеннях ритуальної служби, де проводиться оформлення договору- замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

витяги із Закону України „Пропоховання та похоронну справу”,інших нормативно-правових актів; Положення  про  порядок  надання  ритуальних  послуг  на  території  міста Васильківського району; перелік  ритуальних  послуг  із  зазначенням  вартості,  особливостей  та термінів виконання замовлення;

необхідні мінімальні переліки: вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення; окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

інформація про: суб’єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи; режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів; режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України; розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (надалі – РАЦС); порядок пільгового обслуговування населення; умови реєстрації поховань померлих та перепоховань; вимоги щодо утримання та охорони місць поховань; умови організації поховань за рахунок державного та місцевогобюджетів;  порядок утримання кладовищ та інших місць поховань; книга відгуків та пропозицій.

 

 • Суб’єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

перелік якої зазначено в пункті 2.1.1 цього Положення, крім абзаців 5,7,9;

про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи;

про державну реєстрацію (копія свідоцтва).

 

 • У місті Василькові та смт.Гребінки у приміщеннях моргів, РАЦСів на видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби, номери телефонів та режим роботи.

 

 • Ритуальна служба та суб’єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

 

 

 • Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством.

 

 

2.2.Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг

 • Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні  померлого  немає  вказівки  на  виконавця  волевиявлення  чи  в  разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого. Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов’язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладення договору.

 

 • На підставі свідоцтва про смерть Замовник звертається до ритуальної служби або суб’єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий – ритуальній службі або суб’єкту господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок – замовлення на надання ритуальних послуг, пов’язаних з організацією поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Ритуальна служба, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити платну доставку цих предметів своїм транспортом за вказаною Замовником адресою, у разі відсутності транспорту – сприяти доставці атрибутів поховання.

 

 • У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послугах, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

 

 • Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб’єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

 

 • У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування, тобто таких, що не відповідають умовам договору-замовлення, Замовник має право вимагати від ритуальної служби або суб’єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

безоплатного усунення недоліків товару;

відшкодування зазначених збитків;

заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться) або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;

відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів.

Ритуальна служба, суб’єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили – дії надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги.

 

 • Якщо ритуальна служба або суб’єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню в розмірі 3% від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі – 3% від загальної вартості замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов’язань у натурі).

 

2.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

 • Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

 

 • За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

 

 • Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

 

 • Поховання померлого громадянина проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

 

 

 • Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

 

Назва Розмір
Земельної ділянки Могили
площа, м довжина, м ширина, м довжина, м ширина, м
Родинне 6,6 2,2 3,0 2,0 1,0
Подвійне 4,8 2,2 2,2 2,0 1,0
Одинарне 3,3 2,2 1,5 2,0 1,0
Урна з прахом 0,64 0,8 0,8 0,8 0,8

 

 • Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 

 • За рішенням виконкому міської ради у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Рішення стосовно перенесення місць поховання приймають селищні та сільські ради.

 

 • Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

 

 • Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі- користувач) видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 4), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби подаються документи:

паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

 

 • На могилах (місцях родинного поховання) у межах наданої земельної ділянки встановлювати намогильні споруди та елементи благоустрою необхідно після просадки ґрунту. У випадку руйнування споруд, установлених під час просадки ґрунту, відповідальність несуть замовник і виконавець відповідно до договірних умов, що визначають гарантійний термін їх експлуатації.

Для встановлення намогильної споруди до ритуальної служби подаються такі документи:

оригінал свідоцтва про смерть похованого;

свідоцтво про поховання, або у разі його відсутності, письмова згода користувача місця поховання (користувача місця родинного поховання) на встановлення намогильної споруди;

документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.

Одразу після отримання ритуальною службою документів, визначених у цьому пункті, вони мають забезпечити безперешкодний доступ на територію кладовища транспортного засобу, на якому перевозиться намогильна споруда, визначена в документі.

 

 • Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №

 

 • Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

 

 • Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про поховання та похоронну справу” та цим Положенням для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

 

 • Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до селищної та сільської ради та подає такі документи:

заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищі міста;

дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на кладовищі, яке розташовано поза межами населеного пункту.

За результатами розгляду поданих документів виконавчими комітетми селищної чи сільської ради згідно з регламентом приймаються рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в пісчаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально – процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці – новий запис до Книги реєстрації.

 

 • Відповідальність за доставку тіла померлого, його одягу та інших предметів, що йому належать, у судово-медичний морг (надалі – морг) для проведення судово-медичної експертизи покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплектується з працівників органів Міністерства внутрішніх справ України або з інших служб, що спеціалізуються на такій діяльності.

У випадках смерті в лікувально-профілактичних установах організація доставки тіла померлого до моргу покладається на керівника установи.

 

 • Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 №208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого” (зі змінами від 21.12.2009 №405), згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

 

 • Виконком селищної чи сільської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

 

 • Поховання та підпоховання померлих на кладовищах рекомендується здійснювати щодня: у весняний і літній час з 8.00 до 17.00 години, в осінній і зимовий час з 8.00 до 16.00 години. Час проведення кожного окремого поховання визначається договором- замовленням на його організацію та проведення.

 

 1. Порядок розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань
  • Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв’язком із населеним пунктом.

 

 • Територія місць поховань повинна бути обов’язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метра із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз’їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9 м. На території місць поховань розміщують:

господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

освітлення;

спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км, (за відсутності каналізації – туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

 

 • Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду – 0,5 метра.

 

 • На території місця поховання не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю користувача.

 

 • Здійснення будівництва, утримання і охорона місць поховання у населених пунктах здійснюється за рахунок коштів місцевого та районного бюджетів.

 

 • У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється коштом місцевого бюджету з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб, відповідно до чинного законодавства.

Ритуальна служба має право про даний випадок повідомляти правоохоронні органи.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування власнику матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

 

 • Охорону місць поховань забезпечують виконавчі органи сільських, селищних та міських рад коштом місцевих бюджетів шляхом укладання договорів з переможцями процедур конкурсних торгів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 • Основними завданнями при здійсненні охорони місць поховань є:

захист об’єктів, що охороняються, попередження та припинення протиправних посягань і адміністративних правопорушень, підтримка громадського порядку;

недопущення випадків невідомих поховань;

забезпечення на об’єктах, що охороняються, внутрішньо-об’єктового режиму;

участь у локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру (пожежі, буревії, повені, землетрус);

виявлення осіб, які намагаються без очевидних підстав (здійснення поховання померлого, установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на місці похованні, виконання робіт із благоустрою та впорядкування місця поховання, відвідування місця поховання) проникнути на територію кладовища.

 

 1. Порядок функціонування місць поховань
  • Кладовища відкриті для відвідувань щодня: у весняний і літній час з 8.00 до 20.00 години, в осінній і зимовий час з 8.00 до 17.00 години.

 

 • Спеціальні транспортні засоби, що надають послуги з перевезення тіла померлого, та автотранспорт суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, що утворюють ритуальну процесію, мають право безперешкодного проїзду на територію міських кладовищ за умови пред’явлення Замовником (виконавцем волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого) договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

 

 • Підставою для пропуску на територію кладовищ транспортних засобів, задіяних у виконанні робіт з облаштування, демонтажу, монтажу намогильних споруд, укладанні плитки на місці поховання тіла померлого, є подання до ритуальної служби документів, визначених підпунктом 2.3.10 Положення. Зазначені роботи здійснюються щодня:  у весняний і літній час з 8.00 до 17.00 години, в осінній і зимовий час з 8.00 до 16.00 години.

 

 • На території кладовища необхідно виконувати такі вимоги:

дотримуватися тиші й порядку;

не вигулювати або не випасати тварин;

не розпалювати багаття, не брати ґрунт, не різати дерн, не зберігати будівельні матеріали;

не кататися на санках, ковзанах і лижах;

стороннім особам не перебувати у виробничих приміщеннях;

не складувати під час і після облаштування, упорядкування та прибирання могил (місць родинного поховання) будівельні, побутові відходи, залишки вінків, квітів, трави, гілля на місцях сусідніх поховань та інших, не відведених для цього місцях;

не установлювати намогильні споруди та елементи благоустрою на могилах (місцях родинного поховання) поза межами виділеної земельної ділянки;

не оскверняти могили, не пошкоджувати та не викрадати елементи намогильних споруд, предмети ритуальної належності, квіткову продукцію, тощо.

 

 1. Контроль за виконанням Положення

Контроль за дотриманням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Василькіського району здійснює ритуальна служба разом з житлово- комунальними господарства відповідних селищних та сільських ради, а також відповідно визначеними особами сільських рад. У разі необхідності до роботи  залучаються спеціалісти інших установ та організацій.

Додаток 1

до Положення про порядок надання  ритуальних послуг

на  території  Васильківського району

 

 

 

Необхідний  мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг

 

 

 1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

 

 1. Оформлення свідоцтва про поховання.

 

 1. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

 

 1. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу.

 

 1. Кремація тіл померлих (у разі створення крематорію).

 

 1. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу (у разі створення крематорію з  колумбарієм), в існуючу могилу, у землю.

 

 1. Зберігання урн з прахом померлих у крематорії (у разі його створення).

 

 1. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України.

 

 1. Запаювання оцинкованої труни.

 

 1. Замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу (у разі створення крематорію з колумбарієм).

Додаток 2

до Положення про порядок надання ритуальних послуг

на  території  Васильківського району

 

ДОГОВІР

про надання ритуальних послуг

 

Спеціалізоване   комунальне підприємство                                                                   

(надалі – Ритуальна  служба) в особі                                                                                            

(назва  населеного пункту, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з одного боку, та   суб’єкт господарювання                                                                                 

(назва суб’єкта господарювання)

(надалі  –  Виконавець  послуг) в особі                                                                                      ,

(прізвище, ім”я  та  по  батькові )

з  другого   боку  уклали   цей договір про таке:

 1. Предмет договору
  • Предметом договору є надання ритуальних послуг.
  • Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України “Про поховання та похоронну справу”, іншими законодавчими актами України та цим договором.
  • Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.
 1. Права сторін
  • Ритуальна служба має право:
   • Здійснювати організацію та проведення поховання.
  • Виконавець послуг має право:
   • Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги:
 • Самостійно, на підставі звернення виконавця волевиявлення або особи, яка зобов’язалася поховати померлого (надалі – Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченими законодавством (стаття 12 Закону України “Про поховання та похоронну справу”).
 • Обов’язки сторін
  • Ритуальна служба зобов’язана:
   • При зверненні Замовника, забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши при цьому його побажання щодо Виконавця послуг.
   • Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням воле вияв- лення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родичів.
 • У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну інформацію, зазначену у п.2.1.1 Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу.
 • Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 • Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.
 • Створити рівні умови Виконавцю послуг.
 • Забезпечити своєчасне     оформлення  договору-замовлення  та  в  термін

                                                                               передати  замовлення  Виконавцю   послуг

(визначається сторонами )

                             (механізм передачі замовлення  конкретизується за домовленістю сторін)

 • Виконавець послуг зобов’язаний:
  • Подати до Ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості  ритуальних  послуг  Виконавець   послуг   забезпечує   доведення   нової   ціни   до   Ритуальної    служби   шляхом                                                                         

                                            (визначається за домовленістю сторін)

 • При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.
 • Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення (бейджики), в яких є інформація щодо суб’єкта господарювання, П.І.П. працюючого, фото, займана посада, дата видачі, підпис керівника, печатка.
 1. Відповідальність сторін
  • Ритуальна служба несе відповідальність:
   • За ненадання інформації Замовникові про Виконавця послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ним.
   • За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення, порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором- замовленням, згідно з Законом України “Про захист прав споживачів”.
   • За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.
   • За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем якого Замовник вибрав , за невчасне

(назва суб’єкта господарювання)

передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.

 • Виконавець послуг несе відповідальність:
  • За неоформлення договору-замовлення.
  • За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з Законом України “Про захист прав споживачів”.
  • За недотримання вимог п.3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки в порядку, визначеному чинним законо- давством (ст.1192 Цивільного Кодексу України).
  • За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверд- жених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.
 1. Порядок вирішення спорів

5.1.      Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

5.2.      У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

 1. Інші умови
 1. Прикінцеві положення

року.

 • Договір набирає чинності  з моменту його   підписання  і  діє до                   20      
 • Договір укладається у двох примірниках  (по одному   для  кожної сторони),   які

мають однакову юридичну силу.

 1. Місце знаходження сторін

Ритуальна служба                                                    Виконавець послуг

(підпис керівника)                                                            (підпис керівника)

М.П.                                                                            М.П.

Додаток 3

  до Положення про порядок надання

  ритуальних послуг

       на території Васильківського району

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

 

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ”Про поховання та похоронну справу” укладено між

Замовником                                                                                                                                   

                                                                                                                                                             та Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності – (необхідне підкреслити)

(повна назва підприємства)

Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити)

(прізвище, ім’я та по батькові померлого)

(номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на  кладовищі                                                                                                                                   

(назва населеного пункту)

на вул.                          , ряд                          , сектор                       , місце                                 

о          годині дня „          ” числа                                      місяця 20        року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити). Вид поховання: /потрібне підкреслити/

 • закопування в могилі труни з тілом померлого;
 • спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;
 • спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;
 • розвіювання праху померлого. Виконавець зобов’язаний:
 1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:
№ з/п Найменування послуг Кількість Ціна однієї послуги ПДВ Загальна сума Примітка ***
 1. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, інформацією про захист прав споживачів.
 1. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо)
 • годині „

” числа

місяця 20

року.

 1. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою
 • годині „

” числа

місяця 20

року.

 1. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою
 •           годині „          ” числа                                      місяця  20        року.
 1. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту
 1. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту

Інші  зобов’язання

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором- замовленням, відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.

б) за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором- замовленням,

в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист про споживачів”.

Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів  їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання

Замовник ознайомлений                                                  .

                                                                  (підпис замовника)

Вартість послуг становить

(сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком.

        (необхідне підкреслити)

Договір-замовлення  укладено

(дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник:

(підпис)

Виконавець

(ритуальна служба, суб’єкт господарювання)                                                                       

(підпис)

Адреса, за якою було укладено договір                                                                                  

( місцезнаходження)

Печатка

Додаток 4

до Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Васильківського району

 

 

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО

про поховання

(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

(свідоцтво     про     смерть     №              

від     “        ”                                         

року),

похований     “        ”                                  року     на     ділянці     №          ,     ряд     №                ,

місце      №                 

кладовища,      розміщеного      в                                                       

(назва населеного пункту)

 

на вулиці                                                                      ,  про  що  в  книзі  реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян зроблено відповідний запис  ”     “                                 року за №          .

(підпис особи, яка видає свідоцтво)                             (ініціали, прізвище)

Печатка

Реєстраційний номер та дата видачі

Васильківська районна рада

Київської області

 

РІШЕННЯ

м. Васильків

19.05.2016                                                                                      № 111 – 07 – VIІ

Про звільнення КРАСНЯЩИХ Богдана Миколайовича з посади директора комунального підприємства «Центр надання юридичних та фінансових послуг» Васильківської районної ради

 

Відповідно до статей  56, 57, 78 Господарського кодексу України, статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. ЗВІЛЬНИТИ КРАСНЯЩИХ Богдана Миколайовича з посади директора комунального підприємства «Центр надання юридичних та фінансових послуг» за згодою сторін.

 

 1. Доручити голові Васильківської районної ради – Баласинович Н.О., вирішити кадрове питання Комунального підприємства, а саме призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора Комунального підприємства, терміном на 3 місяці, з послідуючим внесенням його на розгляд та затвердження сесії районної ради.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії районної ради управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства району.

 

 

Голова  ради                                                                             Н. Баласинович