Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік голови Рословичівської сільської ради Київської області Чубенко Віри Володимирівни.

Члени сім’ї: Шаповал В.М.-чоловік. Сукупний дохід  декларанта 7699,0 грн., членів сім’ї – 22928,60 грн.. Майно декларанта: житловий будинок площею 96,5 кв.м., земельні ділянки: 9798,5 кв.м., 1251,0 кв.м., 4211,0 кв.м., 1250,0 кв.м., 1474,0 кв.м.,1276,0 кв.м.. Майно членів сім’ї: земельні ділянки: 50940,0 кв.м, 60290,0 кв.м., 20890,0 кв.м, транспортні засоби: ІАС 2,8 куб.см.  – 2008 р.в.. Розмір внесків до статутного капіталу декларанта 16000,0 грн..